Infinity Media


KARIERA I KONTAKT

Infinity Media
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa
Polska

Tel.: +48 662 211 897

E: info@infinitymedia.pl

UNIA EUROPEJSKA


UNIA EUROPEJSKA

Zarząd Infinity Media Sp. z o.o. z radością informuje, iż w dniu 13.08.2013 roku otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-14-061/13, został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową, a także zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. Na podstawie wyżej wymienionej decyzji w dniu 04.10.2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-061/13-00 w ramach działania 8.2.

Głównym celem projektu pn. "Budowa i wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o." jest rozwiązanie B2B oparte o wdrożenie i integracje różnych systemów informatycznych służących do zakupu i realizacji kampanii we wszystkich kanałach Internetowych: DISPLAY reklama graficzna realizowana na portalach internetowych i serwisach tematycznych. SEARCH reklama w wyszukiwarce GOOGLE SOCIAL reklama realizowana na serwisach społecznościowych, głównie FACEBOOK.MOBILE reklama realizowana na urządzeniach mobilnych. Przygotowanie tak wysoce zaawansowanego rozwiązania - integrującego na jednej platformie oferty kilku współpracujących ze sobą podmiotów, którego wysoki stopień innowacyjności wynika z dążenia do uzyskania w pełni zautomatyzowanego narzędzia do przeprowadzania złożonych projektów internetowych kampanii marketingowych i optymalizowania wykorzystywanych narzędzi w ramach kampanii - celem zapewnienia możliwie najwyższej efektywności działań, wymaga podjęcia szeregu działań: zakupu usług doradczych/eksperckich z różnych dziedzin, zakupu usług programistycznych i integratorskich oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne a także zakupu niezbędnej infrastruktury.

Rezultatem projektu będzie zintegrowana platforma B2B, która umożliwi realizacje wszystkich procesów biznesowych związanych z prowadzeniem internetowych kampanii reklamowych przez Infinity Media we współpracy z podwykonawcami - w sposób całkowicie zautomatyzowany, począwszy od zawarcia umowy na realizacje kampanii, określenia specyfikacji zamówienia, zweryfikowania kosztu złożonej kampanii (realizowanej przez kilku podwykonawców), przedstawienia oferty, przyjęcia zamówienia, przekazywania podzleceń pomiędzy partnerami uczestnikami sieci, realizację złożonej kampanii, przekazywanie informacji nt. efektywności działań między partnerami uczestnikami, przez uzgodnienia dot. zmian w odniesieniu do narzędzi kampanii stosowanych przez podwykonawców, informowanie o bieżących wynikach/efektywności kampanii aż po rozliczenie pracy pomiędzy Infinity a podwykonawcami.

W związku z realizacją projektu pn. "Budowa i wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą do zgłaszania się poprzez adres e-mail: info@infinitymedia.pl.


OGŁOSZENIA

W danej chwili nie posiadamy aktywnych ogłoszeń projektowych.

W naszym zespole zawsze jest miejsce dla zdolnych
i ambitnych ludzi z ciekawymi pomysłami.
Szukasz nowych wyzwań i fajnej atmosfery w pracy?
Prześlij nam swoje CV.